ഒരു പാവം ബോറന്‍റെ ചില അറുബോറന്‍ ചിന്തകള്‍...,...
ചിരിക്കണോ കരയണോ അഭിപ്രായം പറയണോ ആക്ഷേപിക്കണോ എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന ബോറന്/ബോറത്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം...

Saturday, April 30, 2011

ഓട്ടോഗ്രാഫ് (By അമ്പന്‍)

ഇനി പടിയിറക്കം...
മഞ്ഞു പെയ്ത ഇന്നലെ
രാവിലെയും കാമ്പസിലേക്ക്‌
കടക്കുമ്പോള്‍
തീരുമാനിച്ചതാണ്
ഒടുക്കത്തെതാണിത്...
ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക്...
അതിനു മുന്‍പ് ഒരിക്കല്‍
ഹാള്‍ടിക്കറ്റ്‌ വാങ്ങിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല...
ഇവിടത്തെ കാറ്റും മരങ്ങളും അതിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല...
മനസ്സിവിടം കടം കൊണ്ടതുപോലെ...

എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്‌ സനീഷിനു ഞാന്‍ നല്‍കുന്ന കയ്യൊപ്പ്...
അനൂപ്‌ (അമ്പന്‍)

Wednesday, April 20, 2011

ടോറന്റില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ???

1: Find a torrent program that will suit your needs, the most common clients are µTorrent, Deluge, Vuze, BitTorrent, and Opera. There are plenty of other clients available as well.
2: Follow the instructions on downloading and installing your chosen client.
3: Go to a torrent site and search for a file you want to download. Many can be found by searching the web. Search & Download is a good place to start.
4: Once you have found the desired file on the torrent site, click the "Download This Torrent" (or however they word it). Usually, the web browser's file download manager will ask what to do with this file. You want to open the file with your torrent program.
5: If it doesn't open that way, just save the .torrent file to an easy to locate place. Then open your torrent client and use the "Open Torrent" feature(Most torrent clients support click & drag).
6: The download will start automatically. You may now go and do something to pass the time, because torrents do not require your attention and will download in the background.

Thursday, April 14, 2011

VITMEE

Eligibility criteria:

Candidates should have passed the qualifying examination with atleast 60% aggregate marks for MCA and 50% aggregate marks for M.Tech. Besides they should have a good academic record in 10th as well as 12th. Students appearing in their final year exams in April / May 2011 can also apply. For MCA candidates should have done BCA/BSc(Computer Science)/Bachelor’s degree with Mathematics/Statistics/Business Mathematics as well as Mathematics in Class 12th. For M.Tech candidates should have B.E./B.Tech/M.Sc. in the concerned field. Full details of eligibility for M.Tech is available through the following link:M.Tech Eligibility.

Availability of Application forms for VITMEE 2011:

Application forms for VITMEE will be available in designated post offices, University Campus & VIT Office Chennai. The form may also be obtained by sending a request to VIT along with a demand draft. The candidates that are eager to earn their application form tough post have to forward a requisite letter along with mentioning of their registration number as well as a specimen of their signature at the back die of the Demand Draft. The candidates are also advised to submit few important documents along with the requisite letter.

Important Dates:

Date of VITMEE 2011: 1st week of June 2011

Availability of application forms: 3rd week of April, 2011

Last date of receipt of application: 3rd week of May, 2011

Declaration of Results: 3rd week of June, 2011

Courses Offered:

MCA

M.Tech in following branches:

1.Automotive Engineering

2.CAD / CAM

3.Energy & Environmental Engineering

4.Mechatronics

5.Structural Engineering

6.Computer Science and Engineering

7.Information Technology - Networking

8.Automotive Electronics

9.Communication Engineering

10.Nanotechnology

11.Power Electronics & Drives

12.Sensor System Technology

13.VLSI Design

14.Biotechnology

15.Biomedical Engineering

Selection Procedure:

Candidates are first shortlisted through VITMEE written examination. The shortlisted candidates are then called for Interviews for final selection. GATE qualified candidates are given preference. Candidates who have got a percentile of more than 90 in GATE can apply directly for interview without written examination.

Contact Details:

Admissions Officer

VIT University, Vellore-632014,

Tamil Nadu, India.

Ph: 0416-4207070 (4 lines), 2202168, 2202157,

Fax: 0416-2245544, 2240411,

Email: admission@vit.ac.in

Website: www.vit.ac.in

Read more here: http://entrance-exam.net/vit-2009-mca-mtech/#ixzz1JUlhMQbb

Tuesday, April 12, 2011

നന്മയുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിനു എന്‍റെ കന്നിവോട്ട്...

"തെറ്റുകള്‍ക്ക് നേരെ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് ധിക്കാരമാണ് എങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരു കൂട്ടം ധിക്കാരികളുടെ പിന്മുറക്കാര്‍" -ചെഗുവേര


നന്മയുടെ ഇടതുപക്ഷത്തിനു എന്‍റെ കന്നിവോട്ട്...


തിന്മക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ അണി ചേരുവിന്‍...

VOTE FOR LDF...